a

Poduzetništvo mladih

Poduzetništvo mladih

Poduzetništvo je spremnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uđe u poslovni pothvat sa ciljem stavaranja profita.

U poduzetništvu nužno nailazimo na:

  • Poslovnu ideju
  • Motivaciju
  • Znanje i vještine
  • Tržište roba i usluga
  • Osnovna obrtna i financijska sredstava
  • Detaljno izrađen poslovni plan
  • Sposobnost preuzimanja rizika i odgovornosti

Što se može osnovati?

  • j.d.o.o.
  • d.o.o.
  • obrt (postoje različite vrste obrta)