a

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

Kovačićeva 3, Pula

Tel:   052 222 761

Email:   ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

Šetalište Pazinske gimnazije 11, Pazin

Tel:   052 624 017

Email:   gssjd@gssjd.hr

GIMNAZIJA PULA

Trierska 8, Pula

Tel:   052 212 144

Email:   gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA

Mletačka 3, Pula

Tel:   052 543 915

Email:   glazbena@imr.hr

GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE

Školski brijeg 1, Buje

Tel:   052 772 077

Email:   skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Rizzijeva 40, Pula

Tel:   052 216 121

Email:   ios.pula@skole.hr

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

Zagrebačka 30, Pula

Tel:   052 543 144

Email:   sluzbena_adresa@ss-medicinska-pu.skole.hr

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA

Jurja Dobrile 6, Pazin

Tel:   052 624 505

Email:   kolegij@pazinski-kolegij.hr

PRIVATNA GIMNAZIJA JURAJ DOBRILA S PRAVOM JAVNOSTI

Istarska 8, Pula

Tel:   052 386 719

Email:   bcervar@net.hr

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA

Radićeva 19, Pula

Tel:   052 223 377

Email:   skola-dizajn@pu.t-com.hr

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA

Rovinjska 6, 52100 Pula

Tel:   052 223 434

Email:   skoo.pula@gmail.com

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

Kandlerova 48, Pula

Tel:   052 218 787

Email:   tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

G. Carducci 20, Rovinj

Tel:   052 813 277

Email:   smsir@pu.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA BUZET

Antona Cerovca Tonića 7, Buzet

Tel:   052 662 764

Email:   ss-buzet@ri.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE

Karla Huguesa 6, Poreč

Tel:   052 431 246

Email:   ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE

Rudarska 4, Labin

Tel:   052 856 277

Email:   ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE

G. Carducci 16, Rovinj

Tel:   052 830 154

Email:   ured@ss-zcrnje-rovinj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA «VLADIMIR GORTAN

Školski brijeg 1, Buje

Tel:   052 772 113

Email:   ured@ss-vgortan-buje.skole.hr

STRUKOVNA ŠKOLA

Zagrebačka 22, Pula

Tel:   052 216 261

Email:   strukovna-pula@post.ht.hr

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

Carduccijeva 13, Rovinj

Tel:   052 813 047

Email:   ssek@pu.t-com.hr