a

OCD-ovi

OCD-ovi

Organizacije civilnog društva (OCD-ovi) su organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju kao …