Korisne poveznice

Dokumenti:

Lokalni program za mlade Grada Pule (PDF)
Regionalni program za mlade Istarske županije (PDF)
Vodič za djecu i mlade

Poveznice:

Savjet mladih Grada Pule
Info centar za mlade ZUM
Volonterski centar Istra