O projektu

Projekt SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli)

Naziv projekta: Projekt SOS

Nositelj projekta: Grad Pula - Pola

Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga mladih i Alumni FET Pula, Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
 

Kratki opis projekta:

Aktivnosti projekta usmjerene su na rješavanje problema nedovoljnog razvoja socijalnih, organizacijskih i poduzetničkih vještina te nedovoljnog socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih ljudi. 

Cilj projekta:

Cilj projekta je educiranje i osposobljavanje najmanje 450 mladih s područja Istarske i Osječko-baranjske županije u području socijalnih, organizacijskih, poduzetničkih vještina te poticanje njihova socijalnog uključivanja i samozapošljavanja.


Ukupna vrijednost projekta:

699.574,79 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% (594.638,57 kuna) i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 15% (104.963,22 kuna).


Razdoblje provedbe projekta:

18.05.2018. – 18.05.2020.


Kontakt osoba za više info:

Lena Radunić, 052/371-913 , lena.radunic@pula.hr


Poveznica na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Pule-Pola.