a

Stanje na tržištu rada

Stanje na tržištu rada

Preporuke: srednje obrazovanje

Na razini srednjeg obrazovanja, programi se izvode lokalno, mobilnost zaposlenika je manja, a županija ima nadležnost nad upisima. Stoga se i preporuke prvenstveno izrađuju na županijskoj razini.

Postoje značajne varijacije među županijama, ali se velik broj programa ponavlja.

Kao deficitarni, odnosno programi za kojima postoje deficitarne potrebe navode se najčešće trogodišnji strukovni programi:

  1. iz strukovnih sektora turizma i ugostiteljstva: slastičar, kuhar, konobar, iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine: mesar, pekar, te graditeljstva i geodezije: armirač, tesar, zidar
  2. četverogodišnji strukovni (tehnički) programi vrlo se rijetko navode kao deficitarni, izuzev medicinskih sestara/medicinskih tehničara opće njege i farmaceutskih tehničara

Kao suficitarni, odnosno programi za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude najčešće se navode četverogodišnji programi:

  1. Posebno često iz strukovnog sektora ekonomije i trgovine (ekonomisti, komercijalisti, upravni referenti, poslovni tajnici te hotelijersko-turistički tehničari)
  2. Trogodišnji strukovni programi rjeđe se navode kao suficitarni, izuzev prodavača i frizera

Analiza Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu dostupna je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rastući sektori

Diljem Europe promjene u demografskoj strukturi i okolišu dugoročno zadaju potrebu za određenim vrstama zanimanja; takozvanim poslovima "bijelih kuta" (poslovi u zdravstvu, skrbi i drugim socijalnim uslugama) i "zelenim poslovima" (poslovi u energetici, gospodarenju vodama i otpadom, građevini, prijevozu, industriji, agrikulturi i šumarstvu) gdje će potrebe i prilike za radom biti sve veće. Posebno valja istaknuti zanimanja vezana uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, odnosno sve potrebniji prijelaz na niskougljičnu tehnologiju. Također se očekuje daljnji razvoj sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija difuzijom ICT-a i nanotehnologije odnosno daljnju specijalizaciju postojećih poslova u navedenom sektoru.

Dugoročni trendovi zadani strukturnim promjenama i općim strategijama

  • "Bijeli" poslovi: u zdravstvu, skrbi i drugim socijalnim uslugama
  • "Zeleni" poslovi: vezani uz okoliš, energetsku učinkovitost i nošenje s klimatskim promjenema
  • Poslovi u skladu s nacionalnim i europskim razvojnim strategijama: programi i kompetencije koje odgovaraju odabranim sektorima "pametnih specijalizacija" (npr. specijalizirana zanimanja u turizmu)