a

Potpore od HZZ-a

Potpore od HZZ-a

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja.

Potpore za zapošljavanje

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
  • mlade nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
  • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
  • osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci
  • osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe starije od 50 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Potpore za zapošljavanje

Potpore za usavršavanje

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ukoliko se zapošljavaju na period od najmanje 12 mjeseci
 • Zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Napomena: Podizanje konkurentnosti podrazumijeva da se radnici obučavaju za rad na više različitih radnih mjesta i poslovnih procesa, čime se ne podrazumijeva usklađivanje sa zakonskim normama i propisima.
 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000 kn.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Potpore za usavršavanje

Potpore za samozapošljavanje

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,
 • Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

I. Potpore za samozapošljavanje:

 • do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad (veće iznose u slučajevima da u osnivanju sudjeluje više od 2 osobe).
 • do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata određene djelatnosti

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Potpore za samozapošljavanje

Obrazovanje nezaposlenih

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

 • Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave
 • Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.500,00 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Obrazovanje nezaposlenih

Osposobljavanje na radnom mjestu

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Za stjecanje potvrde poslodavca
 • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti
 • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije
 • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Osposobljavanje na radnom mjestu

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Tu razlikujemo sljedeće 3 mjere:

 1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo
 2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 3. Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Realni sektor:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Nezaposlene osobe sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u svojoj obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Javne službe:

 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Potpora za pripravništvo

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

TRAJANJE MJERE

12 ili 24 mjeseca

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Pripravništvo bez zasnivanja radnog odnosa

Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • nezaposlene osobe starije od 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te nemaju formalni kriterij za pristupanje stručnom ispitu, prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • obvezni stažisti sa stažem u zvanju, za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a kojima poslodavac nije omogućio polaganje stručnog ispita, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Napomena: Korisnici su osobe starije od 30 godina, sa završenim srednjoškolskim ili visokoškolskim obrazovanjem u profesijama vezanim uz socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo i kulturu.

TRAJANJE MJERE

Do 12 mjeseci

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Osposobljavanje za stjecanje radnog iskustva

Javni rad

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:
 
1. skupina:

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina:

 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina:

 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

TRAJANJE MJERE

6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Javni rad

Potpore za očuvanje radnih mjesta

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta,
 • Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1),  radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2), te nezavršena osnovna škola, zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

[1] ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3 - PDF

TRAJANJE MJERE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Do 6 mjeseci.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Potpore za očuvanje radnih mjesta

Stalni sezonac

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

TRAJANJE MJERE

6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

 • Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
 • Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Detalje o ovoj mjeri, kao i prijavne obrasce potražite na sljedećoj poveznici: Stalni sezonac